Kako da kupujete?

Slika 1 - Naslovna strana Sellex.rs - web marketa, prikazuje industrije, kategorije proizvoda, glavno polje za pretragu, glavni meni za partnere i za korisnike, rešenje, izbor valute i banere.

Slika 1

Slika 2 - Napredan mehanizam pretrage po nazivu proizvoda, šifri ili tagovima, omogućava brzo i lako nalaženje željenih proizvoda. Korisnik može da unese više reči (ili delove reči), a pretraživač izbacuje samo one proizvode koji sadrže unete reči, što olakšava pronalaženje željenog proizvoda. Pažljivo razvrstani proizvodi po brojnim industrijama, oblastima, kategorijama i podkategrijama, dodatno olakšavaju upoznavanje i istraživanje manje poznatih industrija, oblasti i rešenja za korisnika. 

Slika 2

Slika 3 – Rešenje se kreira odabirom  proizvoda i usluga.

Slika 3

Slika 4 - Za kreirano rešenje korisnik šalje zahtev za zvaničnu ponudu ili porudžbinu. Sellex automatski prosleđuje zahtev odabranim firmama, samo za one proizvode koji su odabrani u rešenju. Zahtev se upućuje na zvanični e-mail firmi i svim agentima zaduženim za odabrane proizvode tog rešenja, sa kojima je korisnik prethodno razgovarao (ili je mogao da razgovara) preko Sellex TradePanela. Korisnik dobija potvrdu na mail i čeka da dobije zvaničnu ponudu ili potvrdu porudžbine. Korisnik može da pošalje zahtev i bez prethodne registracije.

Slika 4

Slika 5.

Posle unosa ili potvrde kontakt i opštih podataka, korisnik može, pre slanja zahteva, da vidi sadržaj rešenja sa cenama, količinama i svim unetim opcijama, kao i odabrane partnere od kojih očekuje da dobije ponudu ili kod kojih poručuje proizvode i usluge. Korisnik ovu specifikaciju dobija na e-mail, a registrovani korisnici mogu da joj pristupe kasnije ponovo.

Slika 5

Slika 6.

Registracija korisnika na Sellex.rs je besplatna i nije obavezna. Bez registracije korisnik može da koristi glavne usluge, pretraživanje, kreiranje rešenja, pozivanje prodaje, slanje zahteva za ponudu ili poručivanje. Korisnici koji se registruju na Sellex.rs imaju više mogućnosti, mogu da pozivaju tehničku podršku, da vide ranije zahteve i porudžbine, da snime rešenje za kasniju upotrebu, da menjaju neka ranije kreirana rešenja, da vide statistiku poziva, da dodaju proizvode u Listu želja i drugo.

Slika 6

Kako da razgovareta sa prodajom i podrškom?

Slika 7 – Telefonska komunikacija posetioca/korisnika sa prodavcem ili tehničkom podrškom odabrane firme, omogućena je preko Sellex TradePanela, direktno sa web strane odabranog proizvoda. Korisnik vidi status dostupnosti agenta, i zna unapred, da li agent moze da se javi ili ne.

Sellex screen 3.JPG

Slika 7

Slika 8 – Uspostavlja se veza posetioca/korisnika sa agentom prodaje ii podrške za odabrani proizvod. Korisnik ne čeka u redu na "javljanje prvog slobodnog operatera", kao kod tradicionalnih call centara, već se u trenutku kada zazvoni telefon koji je korisnik uneo na Sellex TradePanelu, agent već nalazi sa druge strane veze.

Slika 9 -  Tokom razgovora korisnik vidi ime agenta sa kojim razgovara i trajanje razgovora. Status agenta ide u Zauzet za sve vreme razgovora, za sve druge posetioce portala, koji u tom trenutku pristupaju nekom proizvodu, za koji je zadužen taj agent. Vezu je moguće raskinuti u svakom trenutku preko dugmeta za Prekid veze kao i sa telefona agenta ili korisnika.

Slika 10 –  Po završetku razgovora, korisnik može da ostavi povratnu informaciju, o kvalitetu veze i da oceni agenta, što ulazi  u ukupan rejting tog partnera na portalu.

Slika 11 - Poziv tehničkoj podršci se uspostvalja na isti način, s tim što korisnik mora prethodno da otvori nalog na Sellex-u, da se uloguje na sistem i da ima dovoljno Sellex kredita za pozive. Tokom razgovora korisnik vidi trajanje razgovora i stanje preostalog kredita.

Slika 12 i 13 - Po završetku razgovora korisnik dobija izveštaj o trajanju razgovora i stanju preostalog kredita, daje ocenu veze, ocenu tehničke podrške i može da uloži reklamaciju na odgovore ili podršku koju je dobio.

      

Slika 14 - Unos reklamacije na tehničku podršku: